Навчальний план

Структура бакалаврської програми «Аналітична економіка» спеціальності «Економіка»

№ з/п Назва дисципліни Кількість кредитів
Бакалаврська підготовка

Освітньо-професійна програма –  кредитів

  1-ий семестр 29
  Обов’язкові дисципліни  
1. Вища математика 4
2. Економічна теорія 5
3. Іноземна мова 2
4. Політологія 3
5. Соціологія та психологія 5
6. Українознавство 5
  Вибіркові дисципліни  
7. Просторова економіка 5
  2-ий семестр 30
  Обов’язкові дисципліни  
1. Вища математика 4
2. Іноземна мова 2
3. Макроекономіка 5
4. Міжнародна економіка 5
5. Сучасні інформаційні технології 5
6. Філософія 3
  Вибіркові дисципліни  
7. Основи євроінтеграції 5
  3-ий семестр 30
  Обов’язкові дисципліни  
1. Банківська справа 5
2. Економіка підприємства 5
3. Іноземна мова 2
4. Мікроекономіка 5
5. Теорія ймовірностей і математична статистика 5
6 Управління персоналом 5
7 Міждисциплінарна курсова робота з економічної теорії 3
  4-ий семестр 31
  Обов’язкові дисципліни  
1. Економетрика 5
2. Економічний аналіз 5
3. Іноземна мова 3
4. Статистика 5
5. Фінанси 5
  Вибіркові дисципліни  
6. Економіка суспільного сектора 8
  5-ий семестр 30
  Обов’язкові дисципліни  
1. Бухгалтерський облік 5
2. Менеджмент 5
3. Соціальна економіка і людський розвиток 5
  Вибіркові дисципліни  
4. Економічна компаративістика (Порівняльний економічний розвиток) 7
5. Емпіричні методи в економіці 8
  6-ий семестр 30
  Обов’язкові дисципліни  
1. Ділові комунікації 5
2. Економіка галузевих ринків 5
3. Маркетинг 5
4. Міждисциплінарна курсова робота 3
  Вибіркові дисципліни  
5. Макроекономічний аналіз 6
6. Макроекономічний аналіз 6
  7-ий семестр 30
  Обов’язкові дисципліни  
1. Податкова система 5
2. Транснаціональний простір і виробничі мережі 5
  Вибіркові дисципліни  
3. Глобальна макро- та мікроекономіка 5
4. Інституціональна економіка 5
5. Меражева економіка 5
6. Фінансова економіка 5
  8-ий семестр 24
  Обов’язкові дисципліни  
1. Моделювання економіки 5
2. Переддипломна практика 9
  Вибіркові дисципліни  
3. Поведінкова та експериментальна економіка 5
4. Прогнозування та аналіз ринків 5
  Державна атестація 6
  Захист бакалаврської роботи 6
Всього 240